Thiruchchikkaaran's Blog

சாதிக‌ள‌ற்ற‌ ச‌ம‌த்துவ‌ ச‌மூக‌ம்!

Posted on: August 7, 2011


இந்திய‌ ச‌முதாய‌ம் ப‌ல‌ சாதிக‌ளை உள்ள‌ட‌க்கிய‌தாக‌ உள்ள‌து.  இந்த‌ சாதி அமைப்பு உருவான‌து ப‌ற்றி ப‌ல‌ ஆராய்ச்சிக‌ளும் விள‌க்க‌ங்க‌ளும் கொடுக்க‌ப் ப‌ட்டு உள்ளன‌.  ந‌ம்முடைய‌ ஆய்வு இந்த‌ சாதி பிரிவினை முடிய‌வும், ஒரே ச‌முதாய‌மாக‌ உருவாக‌வுமான‌ வ‌ழி முறைக‌ளைப் ப‌ற்றிய‌து ஆகும்.

இந்த‌ சாதி என்ப‌து எங்கே இருக்கிற‌து?  அது ம‌னித‌ர்க‌ளின் ம‌ன‌ங்க‌ளில் இருக்கிற‌து.  ஒவ்வொரு ம‌னித‌னும் குழ‌ந்தையாக‌  கேட்க‌, பேச‌ ஆரம்பிக்கும் நாளில் இருந்து, அவ‌னை சுற்றி இருப்ப‌வ‌ர்க‌ள் அந்த‌க் குழ‌ந்தையிட‌ம் நீ இந்த‌ சாதி, நாம இந்த‌ சாதிடா, என்று ம‌ன‌திலே ஏற்றுகின்ற‌ன‌ர்.

ந‌ம‌க்கு வேண்டிய‌ சாதி, வேண்டாத‌ சாதி ஆகிய‌ சாதிக் குறிப்புக‌ளும் த‌ரப் ப‌டுகின்ற‌ன‌.வ‌ள‌ர‌, வ‌ள‌ர‌ ம‌ற்ற‌ சாதிக‌ளுட‌னான‌ மோத‌ல் போக்கை க‌டைப் பிடிப்ப‌தை வீர‌மாக க‌ருதும் போக்குக்கு அவ‌ன் த‌ள்ள‌ப் ப‌டுகிறான்.

சாதிப் பிரிவினை ம‌றைய‌ ந‌ம்முடைய‌ வ‌ழி, ஒவ்வொரு  ம‌னித‌னையும் க‌ன‌வான் ஆக்குவ‌து தான். க‌ண்ணிய‌மும், சினேக‌ ம‌ன‌ப் பான்மையும் உடைய‌ ஒருவ‌ன் இன்னொரு ம‌னித‌னை நோக்கும் போது, அவ‌னுக்கு த‌ன்னால் ஏதாவ‌து உத‌வி செய்ய‌ முடியுமா, என்றுதான் எண்ணுவான். அவ‌னை ம‌ரியாதையுட‌ன் எதிர் கொள்வான். எந்த‌ அளவுக்கு ஒரு ம‌னித‌ன் க‌னவானாக‌ இருக்கிறானோ, அந்த‌ அள‌வுக்கு ச‌முதாய‌த்துக்கு ந‌ல்ல‌து.

எந்த‌ அளவுக்கு க‌ன‌வான்க‌ள் ஒரு ச‌முதாய‌த்தில் இருக்கிரார்களோ அந்த‌ அளவுக்கு அந்த‌ ச‌முதாய‌ம் நாக‌ரீக‌மான‌ ச‌மத்துவ‌ ச‌முதாய‌ம் ஆகும்.

பீடிக்கு நெருப்புக் கேட்பதில் ஆரம்பித்த தகராறு மிக விரைவாக மிக எளிதில் கொலையில் முடிகிறது.  பெரும் சாதிக் க‌ல‌வ‌ர‌மாக‌வும் ஆகிற‌து. அந்த அளவுக்கு கட்டுப்பாடு இல்லாத,  கோவத்தை அடக்க முடியாத சமூகமாக இருக்கிறோம்.

ம‌ற்ற‌வ‌ரை தாழ்மையாக‌ எண்ணுப‌வ‌ர்களை வைத்து, ச‌க‌ ம‌னித‌ரின் வாயிலே பீ திணிப்ப‌வ‌ர்க‌ளை வைத்து, பிற‌ ம‌னித‌ரின் த‌லையை வெட்டி தெருவிலே உருட்டுப‌வ‌ர்க‌ளை வைத்து ச‌மத்துவ‌ ச‌முதாய‌ம் உருவாக்க‌ முடியாது.

அன்பும், பிறரை மதிக்கும் பழக்கமும், நிதானமும், கட்டுப்பாடும், நாகரீகமும் இல்லாத மக்கள் தொகுப்பை வைத்து சாதிகள் இல்லாத நாக‌ரீக‌ சமத்துவம் சமுதாயம் உருவாக்க முடியாது.

வெறுப்புக் கருத்துக்களை வைத்து அல்ல, அன்பை வைத்துதான் சமத்துவ சமுதாயம் உருவாக்க முடியும். எனவே நம்முடைய திட்டம் மக்களை செம்மைப் படுத்துவது.

சாலையின் குறுக்கே கட்டப்பட்ட சாதி வெறி சுவரை உடைப்பது அரசின் கையில் உள்ளது. மக்களின் மனங்களில் உள்ள சாதி வெறி சுவரை உடைப்பதே நம் பணி!மக்கள் மனதில் உள்ள சுவர் உடையாத வரை செங்கல் சுவர்கள் உடைந்தும் நிலையான பலன் இருக்காது.

அரசாங்கத்தின் கையிலே சட்டமும், ஆட்சியும், அதிகாரிகளும், புல்டோசரும் உள்ளன.நம்மிடம் அன்பும், நாகரீகமும் தான் உள்ளன. நீங்களும் நானும் தான் இருக்கிறோம்.அரசாங்கத்தை நாம் குறை கூறவில்லை. நாம் நம் பங்கை செய்கிறோம்.

ஆனால் சாதிகளை அழிக்க இங்கெ யாருக்குமே மனம் இல்லை. எல்லோரும் சாதியை தங்களுக்குப் பாதுகாப்பாக கருதுகின்றனர். நாளைக்கு நமக்கு ஏதாவது ஒன்று என்றால் சாதி சனம் வரும் என்று எண்ணுகின்றனர். சட்டம் , ஒழுங்கு, நீதி இவை நம்மைக் காக்கும் என்று எண்ணவில்லை. சட்டத்துக்கும் நீதிக்கும் வலிமை இல்லாத சூழல் உள்ளது.

தமிழ் நாட்டிலே யாரும் தான் பெயருக்குப் பின்னால் தங்கள் சாதியைப் போடவில்லை. ஆனால் தக்க நேரத்திலே அதை வெளிப்படுத்தி, தன்னுடைய பெயரோடு சேர்த்து போஸ்டர் அடிப்பார்கள்.

அரசியல்வாதி சாதி அமைப்பு  அழிவதை விரும்புவது இல்லை.உங்களுக்கும் எனக்கும் வேறு வேலை உண்டு. இங்கெ எழுதுகிறோம். எழுதுவதோடு செய்யவும் செய்கிறோம். சாதி அமைப்பு அழிவதால், உங்களுக்கோ எனக்கோ பைசா நஷ்டமில்லை.

ஆனால் அரசியலின் ஆணி வேறாக சாதி மத வேறுபாடு ஆக்கப் பட்டு விட்டது. தேர்தலில் தோற்றால் பல கோடிகள் நஷ்டம். வென்றால் பலப் பல கோடிகள் லாபம்! எனவே அரசியல்வாதி சாதி அமைப்பு அழிவதை விரும்புவது இல்லை.   வெளிப்படையாக சொன்னால் சில பல அரசியல்வாதிகள் சாதி அமைப்பை நிலையாக உருக்கு  போல ஆக்குகின்றனர். இது அனைவருக்கும் தெரியும். காஷ்மீர் முதல் கன்யாகுமரி வரை  சாதிஅமைப்பை தங்களின் அடிப்படை பலமாக கொண்ட 

அமைப்புகள், கட்சிகள், அரசியல் தலைவர்கள் உள்ளனர்.  

 

அதோடு சிந்தனாவாதிகள் பலரின் சாதி காழ்ப்புணர்ச்சியும், சாதி வெறுப்புணர்ச்சியும் அரசியல்  வாதிகளே பரவாயில்லை என கருதக் கூடிய வகையில் உள்ளது. சாதி ஒழிய வேண்டும் என்பார்கள், ஆனால் அவர்களுக்குப் பிடிக்காத சாதியை சேர்ந்தவர்களை மட்டும் போட்டுக் காய்ச்சுவார்கள். தன்னுடைய சாதிக் காரன் கொடூர வன்முறையில் இறங்கினால் கூட அவன் நியாயத்துக்காக போராடும் தியாகி என்கிற ரேஞ்சிலே எழுதுவார்கள். இவர்களைப் பொறுத்தவரையில்  இதுதான் முற்போக்கு, கம்யூனிசம் எல்லாம்!

எனவே நமக்கு முன்னே உள்ள பணி எவ்வளவு சிக்கலானது என்று எண்ணுங்கள். ஆனால் நம்பிக்கையை விடாதீர்கள்.

இப்போது பிரச்சினையின் காரணத்தையாவது புரிந்து இருக்கிறோம். தீர்வு, மக்களின் மனதில் அன்பை, நாகரீகத்தை உருவாக்கி அவர்களை கனவான் (Gentle man) ஆக மாற்றுவதுதான். இது ஒரு நாளிலோ, ஒரு வருடத்திலோ முடிந்து விடாது.

ஆனால் கல்வி அறிவு பெற்றவர்களே, மெத்தப் படித்தவர்களே காழ்ப்புணர்ச்சிக்கு, வெறுப்புணர்ச்சிக்கு அடிமை ஆகி விடுகிறார்கள். எனவே நம்முடைய வேலை அதிகமாகிறது. இதை சட்டம் போட்டோ, ஆணை இடுவதாலோ  மட்டும்  நிறைவேற்ற முடியாது. சட்டங்கள் அவசியம் தான். அவைசமத்துவத்துக்கு  ஓரளவுக்கு உதுவுகின்றன.  நாமே நடந்து காட்டியும், பிரச்சாரம் செய்தும் தான் நிறைவேற்ற முடியும்.மக்களின் மனதில் நாகரீகக் கோட்பாடுகளை, அன்பை விதைத்து அவர்களை கனவானாக்குவது சமத்துவத்துக்கு உதுவும். அவர்கள் பணக்காரராகவோ, ஏழையாகவோ இருக்கலாம். அதில் பிரச்சினையில்லை, ஆனால் கண்ணியமானவராக,   சினேக‌ ம‌ன‌ப் பான்மை உள்ளவராக ருக்க வேண்டும். 

 

(முன்பு வெளியிட்ட கட்டுரையின்  மீள் பதிவு)

Advertisements

3 Responses to "சாதிக‌ள‌ற்ற‌ ச‌ம‌த்துவ‌ ச‌மூக‌ம்!"

/ஆனால் சாதிகளை அழிக்க இங்கெ யாருக்குமே மனம் இல்லை. எல்லோரும் சாதியை தங்களுக்குப் பாதுகாப்பாக கருதுகின்றனர். /
அருமை சகோ
உண்மையை வெளிப்படையாக கூறினால் யாருக்கும் பிடிப்பதில்லை.தொடர்ந்து மன்ம் தளராமல் உண்மையை உரைப்பதற்கு நன்றி.சென்ற பதிவான இந்தியர்கள் பூர்வ குடிகளா என்பதும்,இப்பதிவும் தொடர்புடையதாகவே கருதுகிறேன்.
சாதி உருவானது எப்படி என்று பல கருத்தியல்கள் உண்டு.இப்ப்டித்தான் உருவானது என்று அறுதியிட்டு கூற இயலாது.அது போல் இந்திய துணைக் கண்டத்தில் பல்வேறு இனக்குழுக்கள் வாழ்வதும்,யார் முதலில் வாழ்ந்தவர்,பிறகு வந்தவர் என்பதும் அறுதியிட்டு கூற இயலாது.
********************
இச்சூழ்நிலையில் சாதிரீதியான கட்டுப்பாடுகள் நம்மிடையே பல காலமாக இருந்து வந்தது, என்பதும் உண்மை. முன்பு போல் கடுமையான் கட்டுப்பாடுகள் இல்லாவிட்டாலும் சாதி தன் புது பரிமானத்தில் அரசியலாக உருவெடுத்து உள்ளது.இட ஒதுக்கீடு அனைத்து சாதியிலும் முன்னேறியவர்கள் என்ற புது சாதியைஅ மட்டுமே கொண்டு வந்தது தவிர சாதியை ஒழிக்க முடியவில்லை.
ஒவொவ்ரு சாதியிலும் உள்ள 10% முன்னேறியவர்களே சாதி அரசியலை முன்னெடுக்கிறார்கள்.உண்மையில் இவர்கள் சாதியால் பலன் பெருகிறார்கள் என்பதும் இவர்களின் சமுதாய நலனுக்கு முட்டுக் கட்டையாக இருக்கிறார்கள் என்பதும் உண்மை.இட ஒதுக்கீடு ஒவொரு சாதியிலும் சில குடும்பத்தினரின் சொத்தாகிப்போனது.

ஆக சாதி ஒழிப்பிற்கு மன மாற்றம் தேவைதான் என்றாலும்,அனைத்து சாதியிலும் உள்ள ஏழைகள் முன்னேற்றத்திற்கு,வாழ்வாதாரத்திற்கு ஏதாவது செய்யாமல் ஒழிக்க முடியாது.
**************
சாதிக்கு எவரையாவது(அவர்கள்தான்!!!!!),எதையாவது(அதேதான்!!!!!!!) குற்றம் சாட்டுவதை விட்டு ஒவொருவரும் தனிப்பட்ட வாழ்வில் சாதி வித்தியாசம் கடைபிடிக்காமல் வாழ முயற்சிப்பதே(கலப்பு திருமணம்….) சாதியை ஒழிக்கும் வழி.
நன்றி

நன்றி சகோ. சார்வாகன் அவர்களே!

சாதிகள் பற்றி நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை நன்றாக விளக்கிய பதிவு. எவ்வளவு தான் சட்டங்கள் கொண்டு வந்தாலும், மக்கள் மனம் மாறவில்லை என்றால் சாதிஒழிப்பு வெற்றிப்பெறாது. ஒவ்வொரு மனிதனும் சபதம் எடுத்து முழுமூச்சாக சாதி வெறியை எதிர்கொள்ள வேண்டும். அந்த போராட்டம் நீண்ட நேடிய போராட்டம்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Share this blog

Facebook Twitter More...

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 37 other followers

அண்மைய பின்னூட்டங்கள்

Top Rated

Categories

டிச‌ம்ப‌ர் 09

Advertisements
%d bloggers like this: